Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
memorable
memorable
['memərəbl]
tính từ
đáng ghi nhớ, không quên được


/'memərəbl/

tính từ
đáng ghi nhớ, không quên được

Related search result for "memorable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.