Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
metricize


verb
1. express in the metric system
Syn:
metricise
Hypernyms:
translate, transform
Verb Frames:
- Somebody ----s something
2. convert from a non-metric to the metric system
Syn:
metricise, metrify, metricate
Derivationally related forms:
metrication (for: metricate)
Hypernyms:
convert, change over
Verb Frames:
- Somebody ----s something


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.