Chuyển bộ gõ


Từ điển Pháp Việt (French Vietnamese Dictionary)
mirifique


[mirifique]
tính từ
(đùa cợt) kì lạ
Promesses mirifiques
những lời hứa kì lạGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.