Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nếu được


[nếu được]
if possible
Mỗi tín đồ Hồi giáo phải cầu nguyện năm lần mỗi ngày và nếu được thì nên hành hương về Lamec ít nhất một lần
Every Muslim must pray five times a day and should make at least one pilgrimage to Mecca if possibleGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.