Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
naval commander


noun
naval officer in command of a fleet of warships
Topics:
military, armed forces, armed services, military machine, war machine
Hypernyms:
naval officer
Instance Hyponyms:
Jones, John Paul Jones


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.