Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
neuralgia
neuralgia
[njuə'rældʒiə]
danh từ
(y học) chứng đau dây thần kinh


/njuə'rældʤik/

danh từ
(y học) chứng đau dây thần kinh

Related search result for "neuralgia"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.