Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
obtention


noun
the act of obtaining
Syn:
obtainment
Derivationally related forms:
obtain, obtain (for: obtainment)
Hypernyms:
acquiring, getting


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.