Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Offenbach


noun
French composer of many operettas and an opera (1819-1880)
Syn:
Jacques Offenbach
Instance Hypernyms:
composer


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.