Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
opalesque
opalesque
[,oupə'lesk]
Cách viết khác:
opalescent
[,oupə'lesnt]
như opalescent


/,oupə'lesnt/ (opalesque) /,oupə'lesk/

tính từ
trắng đục, trắng sữa


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.