Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
oxidizer


noun
a substance that oxidizes another substance
Syn:
oxidant, oxidiser, oxidizing agent
Derivationally related forms:
oxidise (for: oxidiser), oxidize, oxidize (for: oxidant), oxidise (for: oxidant)
Hypernyms:
chemical agent
Hyponyms:
hydrogen peroxide, peroxide

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "oxidizer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.