Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
paganism
paganism
['peigənizm]
danh từ
ngoại giáo; không theo tôn giáo nào


/'peigənizm/

danh từ
tà giáo, đạo nhiều thần

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.