Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
palace car
palace+car
['pæliskɑ:]
danh từ
toa xe lửa sang trọng


/'pælis'kɑ:/

danh từ
toa xe lửa sang trọng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "palace car"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.