Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Passion Week


noun
the week before Easter
Syn:
Holy Week
Hypernyms:
week, hebdomad
Part Holonyms:
church calendar, ecclesiastical calendar


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.