Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
petiolule


noun
the stalk of a leaflet
Hypernyms:
stalk, stem


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.