Recent words
phòng cháy chữa cháy
[phòng cháy chữa cháy]
 to prevent and fight fire
 Chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy
 To comply with fire regulationsPlugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Từ điển emoticons | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2011 VNDIC.net, all rights reserved.
http://vndic.net | http://vdict.co