Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Phascolarctos


noun
koalas
Syn:
genus Phascolarctos
Hypernyms:
mammal genus
Member Holonyms:
Phalangeridae, family Phalangeridae


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.