Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
phrasal verb
phrasal+verb
['freizl,və:b]
danh từ
động ngữ gồm một động từ với một phó từ hay giới từ mang tính thành ngữGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.