Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Pierre Larousse


noun
French lexicographer (1817-1875)
Syn:
Larousse, Pierre Athanase Larousse
Instance Hypernyms:
lexicographer, lexicologist


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.