Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pig-iron
pig-iron
['pig,aiən]
danh từ
gang; một mẻ kim loại, một thỏi kim loại (nhất là sắt, thép) (như) pig


/'pig,aiən/

danh từ
gang

Related search result for "pig-iron"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.