Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Polystichum lonchitis


noun
evergreen European fern widely cultivated
Syn:
northern holly fern
Hypernyms:
holly fern


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.