Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Pontiac


noun
famous chief of the Ottawa who led an unsuccessful rebellion against the British (1715-1769)
Instance Hypernyms:
Shawnee


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.