Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
post-natal


/'poust'neitl/

tính từ
sau khi sinh

Related search result for "post-natal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.