Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
potter's wheel
potter's+wheel
['pɔtəzwi:l]
danh từ
bàn xoay gốm


/'pɔtəzwi:l/

danh từ
mân quay (ở) bàn gốm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.