Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prefecture
prefecture
['pri:fekjuə]
danh từ
quận
nơi làm việc của quận trưởng, chỗ ở của quận trưởng (ở Pháp)
chức quận trưởng; nhiệm kỳ của quận trưởng


/'pri:fekjuə/

danh từ
quận
chức quận trưởng; nhiệm kỳ của quận trưởng; nhà quận trưởng

Related search result for "prefecture"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.