Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Ptloris


noun
a genus of Paradisaeidae
Syn:
genus Ptloris
Hypernyms:
bird genus
Member Holonyms:
Paradisaeidae, family Paradisaeidae


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.