Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Pulsatilla occidentalis


noun
of western North America
Syn:
Western pasqueflower, Anemone occidentalis
Hypernyms:
pasqueflower, pasque flower


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.