Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
qindarka


noun
100 qindarka equal 1 lek in Albania
Syn:
qintar
Hypernyms:
Albanian monetary unit
Part Holonyms:
lek


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.