Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
quint
quint
[kwint]
Cách viết khác:
quin
[kwin]
danh từ
(âm nhạc) quãng năm; âm năm
(đánh bài) bộ năm cây liên tiếp
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) đứa trẻ sinh năm (như) quintuplet


/kwint/

danh từ
(âm nhạc) quâng năm; âm năm
(đánh bài) bộ năm cây liên tiếp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "quint"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.