Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt chuyên ngành (English Vietnamese Specialization Dictionary)
quoted price


    Chuyên ngành kinh tế
giá báo
giá chính thức của chứng khoán hoặc hàng
giá công bố
giá công bố (đăng thường xuyên trên mặt báo)
giá đã báo
giá yết (sở giao dịch)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.