Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ràng buộcadj
tie down
mốc ràng buộc gia đình family ties

[ràng buộc]
tính từ
tie down
mốc ràng buộc gia đình
family ties
tie together; bind (also fig.)
nói điều ràng buộc thì tay cũng già (truyện Kiều)
the surest hand in catching one at faultGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.