Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
rúc đầu


(nghĩa xấu) donner de la tête.
Không biết rúc đầu về đâu
ne savoir où donner de la tête.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.