Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt (English - Vietnamese Dictionary)
readopt


ngoại động từ

lại chấp nhận

lại nhận làm con nuôi, lại nhận làm người thừa tự


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.