Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
reconquer
reconquer
[ri:'kɔηkə]
ngoại động từ
chiếm lại; chinh phục lại


/'ri:'kɔɳkə/

ngoại động từ
chiếm lại
chinh phục lại


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.