Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rhotacism
rhotacism
['routəsizəm]
danh từ
sự rung quá đáng âm r
sự chuyển thanh âm r
chứng ngọng r


/'routəsizm/

danh từ
sự rung quá đáng âm r
sự chuyển thanh âm r
chứng ngọng r


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.