Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
ribbon snake


noun
slender yellow-striped North American garter snake;
prefers wet places (Freq. 2)
Syn:
Thamnophis sauritus
Hypernyms:
garter snake, grass snake


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.