Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ridiculousness
danh từ
sự buồn cười; sự lố bịch; sự lố lăng
tính chất buồn cười; tính lố bịch; tính lố lăngridiculousness
[ri'dikjuləsnis]
danh từ
sự buồn cười; sự lố bịch; sự lố lăng
tính chất buồn cười; tính lố bịch; tính lố lăngGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.