Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Sarcosporidia


noun
imperfectly known parasites of the muscles of vertebrates
Syn:
order Sarcosporidia
Hypernyms:
animal order
Member Holonyms:
Acnidosporidia, subclass Acnidosporidia
Member Meronyms:
Sarcocystis, genus Sarcocystis


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.