Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
satellite town
satellite+town
['sætəlait'taun]
danh từ
thành phố vệ tinh


/'sætəlait'taun/

danh từ
thành phố vệ tinh

Related search result for "satellite town"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.