Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
sinopis


noun
a red ocher formerly used as a pigment
Syn:
sinopia, sinoper
Hypernyms:
ocher, ochre


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.