Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Sir Thomas Raffles


noun
British colonial administrator who founded Singapore (1781-1826)
Syn:
Raffles, Sir Thomas Stamford Raffles
Instance Hypernyms:
administrator, executive


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.