Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stalky
stalky
['stɔ:ki]
tính từ
như cuống, thon dài
có cuống


/'stɔ:ki/

tính từ
như cuống, thon dài
có cuống

Related search result for "stalky"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.