Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stinger
stinger
['stiηə]
danh từ
người châm, người chích; sâu bọ (biết) đốt (ong, muỗi)
(thông tục) vật để châm, vật để chích; ngòi, vòi... (ong, muỗi...)
cú đấm đau
lời nói chua cay
(từ lóng) Uytky pha xôđa


/'stiɳə/

danh từ
người châm, người chích; sâu bọ (biết) đốt (ong, muỗi)
vật để châm, vật để chích; ngòi, vòi... (ong, muỗi...)
cú đấm đau
lời nói chua cay
(từ lóng) Uytky pha xôđa

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "stinger"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.