Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Syringa persica


noun
small densely branching Asiatic shrub having lanceolate leaves and panicles of fragrant lilac flowers
Syn:
Persian lilac
Hypernyms:
lilac


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.