Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tailings
tailings
['teiliηz]
danh từ
phế phẩm, rác
trấu, hạt lép (sàng còn lại)


/'teiliɳz/

danh từ
phế phẩm, rác
trấu, hạt lép (sàng còn lại)

Related search result for "tailings"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.