Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Talpidae


noun
moles
Syn:
family Talpidae
Hypernyms:
mammal family
Member Holonyms:
Insectivora, order Insectivora
Member Meronyms:
mole, Condylura, genus Condylura, Parascalops, genus Parascalops,
Uropsilus, genus Uropsilus, Neurotrichus, genus Neurotrichus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.