Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
teenager

teenager
['ti:neidʒə]
Cách viết khác:
teener
[ti:nə]
danh từ
thanh thiếu niên (người ở tuổi 13 đến 19)
a club for teenagers
một câu lạc bộ cho thanh thiếu niênCách viết khác : teener


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.