Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
teetotaler
teetotaler
[ti:'toutlə]
Cách viết khác:
teetotaller
[ti:'toutlə]
danh từ
(viết tắt) TT (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) người bài rượu, người chống uống rượu; người kiêng rượu hoàn toàn


/ti:'toutlə/ (teetotaller) /ti:'toutlə/

danh từ
người kiêng rượu hoàn toàn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "teetotaler"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.