Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Termes


noun
type genus of the Termitidae
Syn:
genus Termes
Hypernyms:
arthropod genus
Member Holonyms:
Termitidae, family Termitidae

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "term"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.