Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thử sức


[thử sức]
to test/try the strength of...
Cuộc thử sức
A test/trial of strengthGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.