Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
The Admirable Crichton


noun
Scottish man of letters and adventurer (1560-1582)
Syn:
Crichton, James Crichton
Instance Hypernyms:
scholar, scholarly person, bookman, student


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.